• darkblurbg

Het rendement op vastgoedbeleggingen geldt al langere tijd als interessant alternatief voor een spaarrekening.

Vast staat dat het rendement op een vastgoedbelegging al meerdere jaren hoger ligt dan de rente op een spaarrekening.
Het is wel goed om op te merken dat we hier praten over twee verschillende dingen; rendement is niet hetzelfde als rente.
Rente is een (vaste) afspraak met een bank om een vergoeding (de rente) te krijgen voor het geld dat bij hen op de spaarrekening staat.
Bij de hoogte van het rendement zijn we afhankelijk van veel verschillende elementen:

  • Zo kan de waarde van uw vastgoedbelegging omhoog of omlaag gaan,
  • uw vastgoedbelegging kan een poosje leegstaan (geen huurinkomsten),
  • de rente op uw vastgoedfinanciering kan omhoog gaan wanneer de rentevastperiode afloopt of er een variabel element in de rente zit (bijvoorbeeld euribor),
  • de huurder kan zijn verplichtingen niet nakomen,
  • u kunt voor (on)verwachte kosten komen te staan.
  • En zo is er nog een flink aantal variabelen te noemen.

Kortom rendement mag niet verward worden met rente!

Een goede risicoanalyse van uw vastgoedbelegging is dus van groot belang. Als ervaren adviseur van grote en kleinere vastgoedbeleggers heeft Vastgoed-hypotheek.nl de juiste papieren in huis om u te helpen om tot een gedegen risicoanalyse van uw (voorgenomen) vastgoedbelegging te komen.

Vanzelfsprekend wordt u door Vastgoed-hypotheek.nl ondersteund bij het vinden van de juiste vastgoedfinanciering voor uw vastgoedbelegging.