• darkblurbg

Lening met vastgoed als onderpand

Wanneer u belegt in vastgoed zult u vaak te maken hebben met een lening waarbij u uw vastgoed als onderpand geeft. Vaak wordt zo’n lening in de vorm van een vastgoed hypotheek gegoten.
De lening met vastgoed als onderpand zal er doorgaans voor zorgen dat het rendement dat u behaalt op het door u ingebrachte eigen geld flink toeneemt.
Dit is het geval wanneer de rente op de lening voor uw vastgoed lager is dan het rendement op uw vastgoed.

Rekenvoorbeeld lening met vastgoed als onderpand

Rekenvoorbeeld: Wanneer u een verhuurde woning als belegging heeft met een waarde van € 150.000 en een huur van € 9.000 per jaar, bedraagt uw rendement zonder lening met vastgoed als onderpand 6%.
Wanneer we in deze versimpelde berekening ervan uitgaan dat de woning helemaal met eigen geld is betaald, heeft u dus een rendement van 6% per jaar.
Als we een deel van het eigen geld vervangen door een lening met vastgoed als onderpand, ontstaat er een ander plaatje.
We gaan uit van een lening met uw vastgoed als onderpand van € 100.000. Als we rekening houden met een rente van 4% per jaar, kost deze lening u € 4.000 per jaar. Zoals hierboven aangegeven bedraagt de huur € 9.000. Als we de rentekosten van de lening met vastgoed als onderpand van de huur aftrekken, blijft er een bedrag van € 5.000 over. Nu er een lening is opgenomen van € 100.000 is er nog maar € 50.000 aan eigen geld nodig voor de woning. Dat betekent dus dat u een rendement van 10% heeft (€ 5.000) over het door u geïnvesteerde bedrag van € 50.000.


Zo ziet u dat een lening met uw vastgoed als onderpand zeer interessant kan zijn.
Wilt u weten of uw vastgoed als onderpand kan dienen voor een lening neem dan contact op met vastgoed-hypotheek.nl